מילן הלפרן
Don’t be a stranger!
I want to hear from you.

לשיתופי פעולה עסקיים ופעילות יח"צ ניתן לפנות אליי במייל

Milen.Halpern@gmail.com

Thanks! Message sent.